شیوه ویرایش

شیوه ویرایش نیتیو مقاله با استاندارد بین المللی

شیوه ویرایش مقاله در گروه ویراستاری نیتیو رادان (Radan English Edit) به صورت ویرایش نیتیو (Native Edit) کامل با استاندارد بین المللی  و تضمینی بوده و دربرگیرنده  مجموعه ای از اصلاحات گرامری و ویرایشی مختلف می باشد که در پایان مقاله شما آماده ارسال برای اخذ پذیرش و چاپ مقاله در ژورنال های معتبر ای اس ای (ISI) می شود.

مهمترین موارد به شرح زیر است.

1. اصلاح اشتباهات گرامری و ایراد های ویرایشی

2. ایجاد یکپارچگی و تصحیح درستی زمان افعال

3. ایجاد تقارن زمانی مناسب با متن و جملات

4. تصحیح لحن بیان جملات

5. اصلاح ارتباطات فعل و فاعل ، معلوم و مجهوم و …

6. اصلاح غلط های املایی، تصحیح کاربرد حروف تعریف ، سجاوندی و …

7. ایجاد ارتباط معقول و مناسب بین جملات

8. ایجاد یکنواختی در ویرایش متن انگلیسی و ویرایش به یکی از سبک های انگلیسی  یا آمریکایی

در پایان کار، شما فایل ترک چینج را دریافت خواهید نمود که نشان دهنده تمامی تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می باشد. مزیت این فایل این است که ضمن نشان دادن تغییرات، به شما کمک می کند تا در آینده با رعایت این موارد، مقالات بهتری بنویسید.

نمونه مقاله ویرایش شده :

نمونه اول

نمونه دوم

از آنجاییکه بسیاری از نشریات و ژورنال های بین المللی در فرایند پذیرش و چاپ مقاله شما، در خواست نامه تاییدیه ویرایش (Certification Letter) توسط یک ویرایشگر نیتیو انگلیسی (Native English Editor) می کنند، گروه رادان آماده است تا در صورت درخواست نامه تاییدیه ویرایش را برای شما ارسال نمایید. گواهی ویرایش دارای عنوان مقاله شما و اسامی نویسنده (گان) و کد مخصوص مقاله شما بوده و توسط شرکت دانش بنیان انگلیسی است، صادر می شود.

این نامه تاثیر بسیار بالایی در پذیرش و چاپ مقاله شما داشته و توصیه می گردد به همراه مقاله خود به ژورنال ارسال گردد.

نیتیو انگلیش ادیت بخش ویرایش شبکه خدمات علمی و انتشاراتی بوده و به صورت یک شرکت دانش بنیان انگلیسی فعالیت می کند. رادان انگلیش ادیت، از سهامداران اصلی این شرکت دانش بنیان است.