همکاری

همکاری با رادان انگلیش ادیت

همکاری با ما به حالت های زیر امکان پذیر است.

همکاری به عنوان نمایندگی دانشگاهی

در این حالت، شما به عنوان نماینده ما در دانشگاه خود عمل کرده و متناسب با تعداد و حجم کار های ارسالی، درصدی را به عنوان حق الزحمه دریافت می کنید.

همکاری به عنوان مترجم تخصصی مستقل

گروه ترجمه و ویرایش رادان از متخصصان دارای تجربه در امر ترجمه جهت همکاری دعوت بعمل می آورد. این همکاری فقط و فقط در بخش ترجمه بوده ویرایش توسط افراد نیتیو انجام می گیرد.

 

لطفا درخواست و رزومه کاری خود را برای بررسی به آدرس  ( englishedit.ir@gmail.com) ارسال فرمایید.

همکاری برای ترجمه تخصصی در رشته های زیر مورد نیاز است. 

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه پزشکی: تمامی گرایش ها، از جمله پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، روانپزشکی، روانپزشکی و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه فنی و مهندسی: تمامی گرایش ها، از جمله عمران، کامپیوتر، برق و الکترونیک، صنایع، نفت، متالوژی، معدن و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه علوم پایه: تمامی گرایش ها، از جمله فیزیک، شیمی، ریاضی و آمار، زیست شناسی ، زمین شناسی، بیوتکنولوژی و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی مقالات و متون گروه علوم انسانی: تمامی گرایش ها، از جمله حقوق، اقتصاد، مدیریت، تاریخ، ادبیات، حسابداری، علوم اجتماعی و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی مقالات و متون گروه کشاورزی: کلیه گرایش های کشاورزی

ترجمه تخصصی مقالات و متون گروه محیط زیست: کلیه گرایش های محیط زیست

ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی مقالات و متون گروه منابع طبیعی: کلیه گرایش های منابع طبیعی

ترجمه تخصصی مقالات و متون گروه معماری و شهر سازی : کلیه گرایش های معماری و شهرسازی

ترجمه تخصصی مقالات و متون گروه هنر: : کلیه گرایش های هنر