قیمت ترجمه حر فه ای تخصصی و ویرایش تضمینی در رادان انگلیش ادیت

قیمت ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی در رادان انگلیش ادیت

افتخار ما این است که علاوه بر دقت، سرعت و کیفیت برتر خدمات، هزینه عادلانه ای برای این خدمات ارایه می کنیم.

هزینه بر اساس تعداد کل کلمات متن اولیه، و زمان مورد نیاز محاسبه می گردد.

هزینه ویرایش حرفه ای و نیتیو مقالات انگلیسی توسط ادیتور نیتیو انگلیسی یا آمریکایی بر اساس جدول زیر محاسبه می گردد.

     
     
 نوع خدمت  

زمان تحویل کار

(ساعت متوالی) 

بعد از تایید پرداخت هزینه 

 

قیمت هر کلمه

 (تومان)

بر اساس تعداد کل کلمات متن اولیه

 ویرایش توسط  ادیتور نیتیو با

گواهی ادیت

    250

500

 ویرایش توسط  ادیتور نیتیو با

گواهی ادیت

   150

600

ویرایش توسط  ادیتور نیتیو با

گواهی ادیت

80

700
ویرایش توسط  ادیتور نیتیو با

گواهی ادیت

30

900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قیمت ترجمه حرفه ای بر اساس جدول زیر محاسبه می گردد.
 
     

ترجمه طلایی

هزینه هر کلمه (تومان)

زمان (ساعت متوالی)

فارسی به انگلیسی

350

250

فارسی به انگلیسی

460

150

انگلیسی به فارسی

145

250

انگلیسی به فارسی

165

150

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
نکات مهم:
 
1. مترجم بعد از ترجمه، خودش مقاله را ویرایش هم می کند. این ویرایش در حقیقت، جزیی از ترجمه است که هزینه اضافی برای شما ندارد.
اما ویرایش نیتیو، توسط ادیتور های شرکت دانش بنیان انگلیسی، انجام می گیرد، به صورت تضمینی بوده و با صدور گواهی تضمین همراه است. این ویرایش برای مقالات ترجمه شده توسط موسسه ما،کلمه ای 4900 ریال هزینه دارد. 
2. بعد از دریافت مقاله ترجمه شده، شما می توانید یکی از دو حالت زیر را انتخاب کنید. 
حالت اول
مقاله را بررسی کرده، بعد از اصلاحات احتمالی مد نظر خودتان، مقاله بدون ویرایش نیتیو، به مجله ارسال کنید. بعد از بررسی مقاله توسط مجله، اگر مجله درخواست ادیت نیتیو  و ارایه گواهی داشت، ما توسط شرکت انگلیسی مقاله را ادیت نیتیو کرده و گواهی تضمین برای آن صادر می کنیم.  در این حالت، ادیت نیتیو، کلمه ای 4900 ریال هزینه دارد. این حالت برای زمانی مناسب است که شما، وقت کافی دارید و مجله مورد نظر، سخت گیر نمی باشد.  
حالت دوم
مقاله را برسی کرده و بعد از اصلاحات مد نظر خودتان، برای ویرایش نیتیو، به ما ایمیل کنید. ما مقاله را توسط شرکت انگلیسی ادیت نیتیو کرده و گواهی ادیت صادر می کنیم. بعد از این مرحله، شما مقاله را به همراه گواهی ادیت به مجله ارسال می کنید. در زمان ارسال مقاله به مجله، لازم است در بخش نامه با ادیتور، موضوع ادیت نیتیو مقاله توسط شرکت انگلیسی قید گردد. ارایه این گواهی، ضمن اینکه نشان دهنده نوعی احترام به مجله است، سبب می گردد تا مجله از گرفتن ایراد های کلی و غیر مستند مبنی بر وجود اشکالات ویرایشی در مقاله شما، خودداری کند. در این حالت، ادیت نیتیو، کلمه ای 4900 ریال هزینه دارد. این حالت برای زمانی مناسب است که شما وقت کافی ندارید و یا مجله مورد نظر، سخت گیر می باشد.