نویسنده: admin

ویراستار نیتیو

چگونه یک ویراستار نیتیو و قابل اطمینان برای ویرایش مقاله انگلیسی خود انتخاب کنیم؟

چگونه یک ویراستار  نیتیو و قابل اطمینان برای ویرایش مقاله انگلیسی خود انتخاب کنیم؟ انتخاب ویراستار نیتیو و قابل اصمینان برای ویرایش مقاله انگلیسی همیشه یک دغدغه برای نویسنده گان مقالات علمی، دانشجویان، محققان...

بررسی سرقت ادبی مقاله

چگونه از درصد تشابه یا سرقت ادبی در مقاله خود قبل از ارسال به مجله مطلع شویم؟

  Plagiarism که در زبان فارسی به آن سرقت ادبی، سرقت علمی، دستبرد علمی، دزدی ادبی یا پلاجیاریزم گفته میشود، در واقع طیف گسترده ای از کپی کردن اتفاقی تا دستبرد های آگاهانه را شامل...