درباره ما

رادان انگلیش ادیت  (Radan English Edit)، با مجوز رسمی به شماره الف/ش/ت 1/4770و کد رهگیری21-162640299، نمایندگی انحصاری نیتیو انگلیش ادیت شرکت دانش بنیان  انگلیسی بوده در زمینه  ترجمه تخصصی و ویرایش تخصصی Native به صورت تضمینی به همراه نامه گواهی (Certification Letter) توسط ادیتور نیتیو (Native English Editor) برای متون علمی و خصوصا مقالات انگلیسی فعال است.

رادان انگلیش ادیت، فعالیت خود را به عنوان ویراستار انگلیسی نیتیو از سال 1999، به کمک ویراستاران تخصصی انگلیسی، آمریکایی و کانادایی آغاز نموده و از سال 2012 تا 2015 به عنوان یک واحد فناور در مرکز رشد و فناوری معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، ادامه فعالیت داده است. مراکز رشد دانشگاهی بر اساس مقررات تا سه سال، شرایط رشد و توسعه را برای واحد ها فراهم آورده و بعد از سه سال، واحد های موفق باید به پارک های علم و فناوری منتقل شوند. رادان انگلیش ادیت از سال 2015، به عنوان شرکت همکار و نمایندگی انحصاری نیتیو انگلیش ادیت، شرکت دانش بنیان انگلیسی، ادامه فعالیت می دهد.

مهمترین خدمات ما:

 

ترجمه تخصصی مقالات و کتب از فارسی به انگلیسی و برعکس

ویرایش تضمینی و نیتیو مقالات انگلیسی به همراه گواهی کد دار و قابل استعلام از کشور انگلستان + تضمین  ویرایش مجدد رایگان

بررسی سرقت ادبی و تشایه مقاله با سایر منابع و مقالات و بر طرف کردن آنها

بازنویسی و پارافریز برای بر طرف کردن سرقت ادبی و تشایه مقاله با سایر منابع و مقالات و بر طرف کردن تشابه

فرمت بندی مقالات شما بر اساس راهنما و دستورالعمل مجله مورد نظر شما

رادان کوچینگ سرویس، مشاوره و راهبری تخصصی برای بر طرف کردن ایرادهای مختلف مقالات علمی