خدمات ما

 

مهمترین خدمات ما:

 

ترجمه تخصصی مقالات و کتب از فارسی به انگلیسی و برعکس

 

ویرایش تضمینی و نیتیو مقالات انگلیسی به همراه گواهی کد دار و قابل استعلام از کشور انگلستان

+

تضمین  ویرایش مجدد رایگان

 

بررسی سرقت ادبی و تشایه مقاله با سایر منابع و مقالات و بر طرف کردن آنها

 

بازنویسی و پارافریز برای بر طرف کردن سرقت ادبی و تشایه مقاله با سایر منابع و مقالات و بر طرف کردن تشابه

 

فرمت بندی مقالات شما بر اساس راهنما و دستورالعمل مجله مورد نظر شما

 

رادان کوچینگ سرویس، مشاوره و راهبری تخصصی برای بر طرف کردن ایرادهای مختلف مقالات علمی