تفاهم نامه با مجلات و دانشگاه ها

تخفیف برای دانشگاهیان و مجلات

خدمات ویرایش حرفه ای، تخصصی نیتیو و ترجمه حرفه ای و تخصصی، برای کلیه مجلات، اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه ها با ده درصد تخفیف ارایه می شود. برای بهره مندی از این تخفیف، لطفا مقاله را با ایمیل دانشگاهی خود ارسال کنید.   

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه لرستان، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه گیلان، پارک علم و فناوری استان لرستان، دانشگاه اراک، دانشگاه اردکان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه ایلام، دانشگاه بو علی سینا همدان، دانشگاه بیرجند، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه زنجان، دانشگاه باهنر، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه گرگان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه کاشان، دانشگاه گلستان،دانشگاه ارستان، دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی اردکان، دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی فسا، دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم

برخی از شماره های مجلات انگلیسی ویرایش شده توسط رادان انگلیش ادیت:

     
   ceij  des
 poll  jmr  ees
ijhst bios

ترجمه نیتیو مقالات دانشگاهی

ترجمه نیتیو مقالات دانشگاهی

     

 

ترجمه حرفه ای و تخصصی و ویرایش بومی تضمینی در تمامی رشته ها، از جمله در رشته های زیر انجام می گیرد.

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه پزشکی: تمامی گرایش ها، از جمله پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، روانپزشکی، روانپزشکی و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه فنی و مهندسی: تمامی گرایش ها، از جمله عمران، کامپیوتر، برق و الکترونیک، صنایع، نفت، متالوژی، معدن و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه علوم پایه: تمامی گرایش ها، از جمله فیزیک، شیمی، ریاضی و آمار، زیست شناسی ، زمین شناسی، بیوتکنولوژی و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه علوم انسانی: تمامی گرایش ها، از جمله حقوق، اقتصاد، مدیریت، تاریخ، ادبیات، حسابداری، علوم اجتماعی و سایر رشته های وابسته

 ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه کشاورزی: کلیه گرایش های کشاورزی

 ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه محیط زیست: کلیه گرایش های محیط زیست

 ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه منابع طبیعی: کلیه گرایش های منابع طبیعی

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه معماری و شهرسازی: کلیه گرایش های معماری و شهرسازی

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه هنر: کلیه گرایش های هنر