ترجمه تخصصی

 

 

ترجمه تخصصی مقاله

یکی از مهمترین خدمات رادان انگلیش ادیت (Radan English Edit)، ترجمه حرفه ای و تخصصی مقالات، ویراستاری و ویرایش بومی متون و مقالات ترجمه شده به منظور آماده سازی آنها برای چاپ در مجلات بین اللملی و دارای ISI، می باشد.

ترجمه حرفه ای از فارسی به انگلیسی و همچنین ترجمه حرفه ای از انگلیسی به فارسی با بهره گیری از متخصصان با تجربه و آشنا به رشته تخصصی شما با تعرفه ترجمه منصفانه انجام می گیرد.

گروه ویراستاران رادان در رشته های زیر مقالات را ترجمه تخصصی و حرفه ای می کند.

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه پزشکی: تمامی گرایش ها، از جمله پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، روانپزشکی، روانپزشکی و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه فنی و مهندسی: تمامی گرایش ها، از جمله عمران، کامپیوتر، برق و الکترونیک، صنایع، نفت، متالوژی، معدن و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه علوم پایه: تمامی گرایش ها، از جمله فیزیک، شیمی، ریاضی و آمار، زیست شناسی ، زمین شناسی، بیوتکنولوژی و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه علوم انسانی: تمامی گرایش ها، از جمله حقوق، اقتصاد، مدیریت، تاریخ، ادبیات، حسابداری، علوم اجتماعی و سایر رشته های وابسته

 ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه کشاورزی: کلیه گرایش های کشاورزی

 ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه محیط زیست: کلیه گرایش های محیط زیست

 ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه منابع طبیعی: کلیه گرایش های منابع طبیعی

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه معماری و شهرسازی: کلیه گرایش های معماری و شهرسازی

ترجمه تخصصی مقالات و متون رشته های گروه هنر: کلیه گرایش های هنر